Klubben deltager løbende i internationale, nationale og lokale projekter inden for Rotary, men har også sine "egne projekter" såsom:

Årstal Projekttype Projektbeskrivelse


2014 Udveksling Sender Helene et år til Brasilien


2014 Udveksling Ét års udveksling af Dominique fra New Zealand


2013 Udveksling Sendte Kristine et år til Brasilien


2013 Udveksling Ét års udveksling af Allee Louise fra Australien


2012 / 2013 Støtteprojekt Deltager i Team Hjørrings cykelhold. Holdet cykler til Paris i sommeren 2013 og samler v.h.a. sponsorer ind til en overdækning af friluftsscenen i Hjørring.
Holdet støtter endvidere et hold unge mennesker til også at cykle til Paris


2012 / 2013 Udviklingsprojekt Erfaringsudveksling med unge mennesker på EUC-Nord's Karrierelinie


2012 / 2013 Udveksling Sendte Emma ét år til USA


2011 / 2012 Udviklingsprojekt Deltog i GSE-udveksling fra Australien.
GSE er et 4-6 ugers internationalt udvekslingsprogram for yngre erhvervsaktive m/k'ere med mindst 2 års erhvervserfaring i deres nuværende fag


2011 / 2012 Støtteprojekt Gennem diverse arrangementer indsamles penge til en legeplads til Hjørring Krisecenter


2010 / 2011 Udveksling Ét års udveksling af Hunter fra Canada


2010 / 2011 Støtteprojekt Afholdt en støttekoncert til fordel for Hospice Frederikshavn og Hjørring Krisecenter i samarbejde med de øvrige Rotary klubber i Hjørring Kommune samt Frederikshavn City Rotary Klub


2009 / 2010 Udveksling I samarbejde med Hjørring Rotary Klub:
Ét års udveksling af Juan fra Florida, USA.
Sendte Emil ét år til Australien


2009 / 2010 Udveksling Deltog i GSE-udveksling fra Missouri, USA.
GSE er et 4-6 ugers internationalt udvekslingsprogram for yngre erhvervsaktive m/k'ere med mindst 2 års erhvervserfaring i deres nuværende fag


2008 / 2009 Udviklingsprojekt Afholder møder med Borgmester og Planchef med temaer for kommunens udvikling, med formulering af mål og visioner for fremtiden, samt turisme


2008 / 2009 Udviklingsprojekt Skaffer, sammen med de øvrige Rotary klubber i Hjørring Kommune, 50 fleksjob i kommunen


2008 / 2009 Udviklingsprojekt Arrangerer og betaler for engelskundervisning på børnehjemmet i Litauen


2007 / 2008 Udviklingsprojekt Deltager i møder med Hjørring Kommunes Erhvervsudvalg


2007 / 2008 Udviklingsprojekt Deltager i møder med Hjørring Kommunes Sundhedsudvalg og afgiver høringssvar på en nyformuleret Sundhedspolitik


2007 / 2008 Udviklingsprojekt Arrangerer 1 uges sommerlejr for 22 børn og unge fra et børnehjem i Litauen. Sørger for tandlægebesøg for de 22 børn og unge, samt indsamler tøj, legetøj, sportsudstyr og computere til børnehjemmet