Bestyrelsen
Kontakt: president@morgenrotary.dk

President: Kristian Rask
President Elect: Karin Donskov 
Past president: Pia Schnoor

Sekretær: Dorte Hovaldt
Kasserer: Johnny Jensen

Klubmester: Lars Trampedach
CICO: Claus MuhligMedlemsudvalg
Kontakt: medlem@morgenrotary.dk

Formand: Morten Kjær
Medlemmer: Henrik Akselsen, Henriette Kaarsbo Andersen, Claus Bak, Birgitte Hejbøl, Dorte Hovaldt, Lise Bjørn Jørgensen, Morten Nyborg, Jens Peter Palmblad, Kristian Rask, René Szast Thomsen og Henrik Willadsen.

PR-udvalg + Initiativpris
Kontakt: pr@morgenrotary.dk

Formand: Johnny Lindrup Nielsen
Medlemmer: Søren Jepsen og Susanne Jørgensen.


Programudvalg
Kontakt: program@morgenrotary.dk

Formand: Birgitte Pedersen
Medlemmer: Bo Falk, Peter Flyger, Lise Bjørn Jørgensen, Henrik Nielsen, Thomas Nielsen, Lone Raunbak, Gitte Stiller, Ole Thaarup og Kim Tornby.


Event-udvalg
Kontakt: event@morgenrotary.dk

Formand: Søren Jepsen
Medlemmer: Kasper Maarup Andersen, Henrik Akselsen og Lars Trampedach.
 

Udvekslingsudvalg
Kontakt: udveksling@morgenrotary.dk

Formand: Gitte Krog Thomsen
Medlemmer: Michael Jensen, Dorte Johst, Morten Nyborg, Gitte Stiller og Kim Tornby.


Friendship Exchange
Kontakt: friendship@morgenrotary.dk

Formand: Mette Green Clausen
Medlem: Henrik Leth.


Rotaract
Kontakt: projekt@morgenrotary.dk

Formand: Anders Kronborg